Защита на личните данниБлагодарим Ви, че посещавате www.banskosummeractiv.com, който е под ръководството на „Фън адвенчър“ ЕООД.

Уважаваме личните Ви данни и целта ни е да ги предпазим от злоупотреба. За да научите повече, моля да се запознаете с нашите Общи условия. Те обясняват начина, по който ние събираме, използваме и (в определени ситуации) разкриваме Вашата лична информация. С посещението си на сайта, Вие приемате нашата политиката на ползване. Събираме информация от Вас само, ако това е необходимо за нас и е от значение за отношенията ни с Вас. Съхраняваме информацията за период от време, който се изисква по закон или ако това е необходимо за целите, за които тя е била предоставена. Можете да посещавате сайта и да сърфирате без да се налага да предоставяте лични данни. По време на посещението си на сайта Вие оставате анонимен и в нито един момент не можем да ви идентифицираме.

Информация, от която се нуждаем

Ние събираме, съхраняваме и обработваме данните Ви за реализиране на Вашата резервация на сайта и всички възможни по-късни искания, които са свързани с нашите услуги. Може да ни е необходима лична информация, включително, но не само - име, имейл адрес. Ще използваме информацията, която ни предоставяте, за да обработваме Вашите поръчки и да Ви предоставим услугите и информацията на нашия сайт, да изпращаме информация, която смятаме, че може да Ви е полезна или която сте поискали от нас, включително и информация за нашите услуги, при условие че сте посочили, че не възразявате да бъдете обезпокоен за тези цели. Единствено, ако сте се съгласили, можем да се свържем с Вас по имейл с подробности за други продукти и услуги. Ако предпочитате да не получавате рекламни и маркетингови съобщения от нас, можете да се откажете от тази услуга по всяко време.

Вашите данни няма да бъдат представянина трето лице.

Ако решите да ни предоставите лична информация, Вие се съгласявате с прехвърлянето и съхранението й на нашите сървъри.

Други употреби на Вашата лична информация

Можем да използваме вашата лична информация за мнения и пазарно проучване. Вашите данни са анонимни и ще се използват само за статистически цели. Можете да изберете да се откажете от това по всяко време. Всички отговори на анкети и проучвания няма да се предоставят на трети лица. Разкриване на Вашия имейл адрес е необходимо, само ако желаете да вземете участие в проучвания. Запазваме отговорите на анкетите отделно от Вашия имейл адрес.

Също така можем да Ви изпращаме друга информация за нас, за сайта, за други наши уеб сайтове, предоставяните от нас услуги, търговски промоции, бюлетини, информация, свързана с други дружества или наши бизнес партньори. Ако предпочитате да не получавате допълнителна информация, може да се откажете от тази услуга по всяко време.

Разкриване на Вашата информация

Можем да разкрием лична информация, за да отговорим на законови изисквания, за да приложим политиката на сайта, да изясним проблеми, възникнали във връзка с нарушаване на правата на други или да се защитят права, собственост или безопасност. Информацията ще бъде оповестена в съответствие с наложените закони и подзаконови актове. Също така можем да споделим Вашата лична информация в следните ситуации на:

1 . Трети лица, с които ползваме общо съдържание и услуги (като регистрация, сделки и за връзка с клиенти), в случаи, които налагат откриване и предотвратяване на потенциално незаконни действия и нарушения на нашите политики, както и за спомагане за вземането на решения за продукти, и услуги. Тези трети лица ще използват тази информация, за да Ви изпращат маркетингови съобщения, само ако вие сте поискали техните услуги.

2 . Доставчиците на услуги, който ни помагат с нашите бизнес операции (като разследвания за измами, събиране на дължими суми и връзка с клиентите).

3. Други трети лица, на които Вие изрично сте пожелали да изпратим Вашата информация (или за които Вие изрично сте уведомени и сте съгласни).

4. Законови органи, други правителствени агенции или трети лица, искащи информация, свързана с наказателно разследване, предполагаемо незаконна дейност или всяка друга дейност, която може да застраши нас, Вас или някой друг потребител. Личните данни, които бихме предоставили, включват Вашето име и имейл адрес.

5. Други бизнес партньори, с които планираме да се слеем или бъдем закупени от тях. (В подобна ситуация ние ще изискваме новото предприятие да следва нашата политика за защита на личните данни. Ако Вашата лична информация ще бъде използвана в противоречие с тази политика, ще получите предупреждение.)

Трети лица и връзки

Може да споделим Вашите данни с други фирми, които са ни партньори, както и с нашите агенти и подизпълнители, които обработват данните на потребителите. Можем да прехвърлим нашата бази данни, съдържаща Вашите лични данни, ако продадем нашия бизнес или част от него. Освен в посочените ситуации и изисквания по-горе, ние няма да продаваме или разкриваме Вашите лични данни на трети лица без да сме получили предварително съгласие или сме задължени да го направим по закон. Сайтът може да съдържа реклама на трети лица, както и връзки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че ние не сме отговорни за защита на личните данни или съдържанието на тези трети лица или други сайтове.

Сигурност

Информацията Ви се съхранява на нашите сървъри. Ние се отнасяме към Вашите данни с голяма отговорност и използваме много инструменти, за да ги защитим от неупълномощен достъп (криптиране, пароли, физическа сигурност, и т.н

Ние разполагаме с подходящи технически и охранителни системи, за да предотвратим неупълномощен достъп, случайна загуба или унищожаване на информацията Ви. Съхраняваме Вашите лични данни на защитен сървър. Използваме firewalls на нашите сървъри

Вашите права

Ако сте загрижени за Вашите данни, имате право да поискате достъп до тях. Вие имате право да изискате от нас да коригираме неточности в данните Ви напълно безплатно. На всеки етап Вие също имате право да поискате да спрем да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели.

Общи условия

Ние може да променим тези Общи условия по всяко време чрез пуб
Правила и условия на сайта